Podpora a charitativní činnosti

1,-Kč z každého prodaného výrobku nadaci „Pomozte dětem“

Již od roku 2010 obchodní firma Kasia vera, s.r.o. - Vera Gurmet spolupracuje s Nadací rozvoje občanské společnosti v oblasti sbírkového projektu „Pomozte dětem“. Obchodní firma Kasia vera, s.r.o. - Vera Gurmet poskytuje nadaci dar odpovídající sumě 1,-Kč z každého prodaného výrobku. V roce 2012 se naše firma zařadila mezi 20 největších smluvních dárců projektu „Pomozte dětem“.

Smluvními dárci sbírkového projektu POMOZTE DĚTEM jsou firmy, společnosti, právnické i fyzické osoby, které svými dary přispívají na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v celé České republice.

Pomáhejte spolu s námi nákupem našich produktů.

Peněžní dary pro Domov seniorů v Budíškovicích

Kasia vera s.r.o. - Vera Gurmet rovněž v rámci své charitativní činnosti podporuje Centrum sociálních služeb v Jindřichově Hradci, peněžními dary ve prospěch klientů Domova seniorů v Budíškovicích.